Obnova Čierneho hradu

Od 20. storočia sa zdá, že ruinám Čierneho hradu svitá na lepšie časy. V 50. rokoch D. Menclová vykonala terénnu obhliadku po ktorej bol vytvorený evidenčný list kultúrnej pamiatky.

Od roku 2005 má hrad na starosti OZ Čierny hrad, realizoval sa archeologický výskum v Zlatne na NKP Čierny hrad (M. Slivka, J. Barič a F. Jaššo) a vykonalo sa aj geodetické zameranie hradu.

obnova Čierny hrad
(Vizualizácia obnovy severnej steny veže)

V rokoch 2006-2007 bol vykonaný ďalší čiastočný architektonicko – historický prieskum (M. Bóna). OZ neustále pracuje na obnove a konzervácií ruiny Čierneho hradu. Na tom, aby bol hrad aj jeho okolie neustále krajšie usilovne pracovali aj v priebehu minulého roka. Určite sa teda oplatí navštíviť túto pamiatku.

V rokoch 2006 – 2008 archeologicky postupne odkryli a zakonzervovali severný múr veže, ktorý je zatiaľ jediný viditeľný nadzemný zvyšok hradu. V múre bol archeologickým výskumom identifikovaný vstup do veže s tesaným gotickým portálom, ktorý združenie domurovalo podľa návrhu metodika M. Bónu. Okrem tejto časti sa podarilo združeniu zakonzervovať aj kavernu nad vstupom a korunu múru. Okrem výskumných a konzervačných prác realizujú dobrovoľníci každý rok čistenie a kosenie areálu hradu.

Prácu dobrovoľníkov na zrúcanine hradu je možné sledovať na Facebookovej stránke: https://www.facebook.com

obnova

obnova Čierny hrad

sanacia Čierny hrad

Zdroj: www.facebook.comwww.obnova.sk/pamiatka/cierny-hrad