Neznáma zrúcanina

Viacero zaujímavých zrúcanín hradov, zámkov, ale aj iných pamiatok na Slovensku je prakticky neznámych. Problém nie je v tom, že by neboli dôležité alebo nestáli za pozornosť.

Aj keď je Slovensko malá krajina, nájde sa tu až neuveriteľné množstvo hradov, zámkov, ale aj zrúcanín. Niektoré sa dodnes tešia veľkej obľube domácich aj zahraničných turistov, iné zostávajú v úzadí. Pozornosť si určite zaslúžia aj pôsobivé zrúcaniny ku ktorým nepochybne patrí aj Čierny hrad.

Čierny hrad 2018

Jednoducho neexistuje dostatočné množstvo historických materiálov. A keď nie sú k dispozícií historické záznamy, nie je veľmi o čom písať ani rozprávať. Aj to je dôvod, prečo by ste Čierny hrad márne hľadali v rôznych publikáciách o hradoch a zámkoch. Niečo z jeho histórie sa ale môžete dozvedieť z nasledujúcich riadkov.

Opis zrúcaniny

Areál hradu predstavuje ovál, ohraničený obvodovým valom a vnútornou priekopou, orientovaný približne severojužným smerom, s rozmermi približne 95 m a 55 m. V centrálnej časti areálu sa nachádza obdĺžnikové kamenné jadro hradu s rozmermi cca 40 a 16 m. Z muriva sa zachoval len jeden fragment južného múru veže vysoký okolo 2,3 m. Ostatné múry sú zaniknuté a predpokladá sa zachovanie ich piat v zásype, čo naznačujú aj terénne stopy v mieste paláca.

Čierny hrad pôdorys(Čierny hrad pôdorys)

Veľmi dobre sú zachované vonkajšie valy a priekopa. Dobre viditeľná je aj cisterna uprostred nádvoria, ktorá je v súčasnosti hlboká asi jeden meter. Podľa zvyškov murív, terénnych stôp a vykonaného čiastočného archeologického výskumu z roku 2005 možno predpokladať, že v južnej časti sa nachádzala hranolová veža, ktorej rozmery možno len odhadovať na 8 x 8 m, pričom hrúbka muriva bola minimálne 1,8 m.

Zdroj: Hrčka M., Čierny hrad, www.obnova.sk