Čierny hrad je zrúcanina hradu z 13. storočia ležiaca v pohorí Tríbeč približne 13 km severozápadne od okresného mesta Zlaté Moravce a 20 km východne od Nitry. Hrad je postavený v nadmorskej výške 573 m.n.m na kremencovom podloží. Hrad spadá pod obec Zlatno z ktorej je taktiež najlepšie prístupný.

V období stredoveku sa tu ryžovalo zlato a z toho je odvodený názov obce. Okrem ruiny Čierneho hradu môžete navštíviť aj múzeum alebo knižnicu priamo v obci. Z Čierneho hradu môžete vidieť aj hrady Gýmeš a Hrušov.

Čierny Hrad

Hrad s bohatou minulosťou

V minulosti patril hrad do Tekovskej stolice, pričom sa nachádzal na jej západnej hranici. Blízky Gýmeš či Oponice už patrili do Nitrianskej stolice. Hrad nestrážil žiadnu významnú stredovekú komunikáciu a pravdepodobne slúžil na obranu nálezísk zlata v okolitých potokoch.

Zrúcanina dnes prechádza postupným oživovaním záujmu v očiach verejnosti. Od 50. rokoch 20 storočia narastá záujem o obnovenie a sanáciu Čierneho Hradu, po storočiach úpadku a stagnácie dochádza k pomalému no opätovnému oživovaniu mena dávno zabudnutého hradu na Tríbečskom pohorí.

Čierny hrad 2018

Aktualizované 18.08.2020